Adfærdskodeks

Rocket Padel ønsker at opretholde de højeste standarder for integritet og adfærd i alle aspekter af vores forretning. Vi stræber efter at skabe et positivt og inkluderende miljø, hvor fair play, den gode sportsånd og etisk adfærd værdsættes og opretholdes af alle medlemmer, gæster, personale og andre interessenter. Nedenfor følger vores adfærdskodeks.

Fair Play: Vi fremmer fair play og forventer, at alle medlemmer, gæster og personale konkurrerer på en måde, der er ærlig, respektfuld og i overensstemmelse med reglerne for padel. Snyd, matchfixing, doping eller enhver anden form for uærlig adfærd vil ikke blive tolereret.

Sportsånd: Vi opfordrer til og forventer, at alle medlemmer, gæster og personale udviser god sportsånd til enhver tid, både på og uden for padelbanen. Dette inkluderer at behandle modstandere, holdkammerater og klubpersonale med respekt, at afholde sig fra usportslig opførsel eller adfærd, der kan skade centrets eller padelsportens omdømme.

Etisk adfærd: Vi forventer, at alle medlemmer, gæster og personale udviser høje etiske standarder i alle deres interaktioner og aktiviteter relateret til klubben. Dette inkluderer at undgå interessekonflikter, respektere fortroligheden af følsomme oplysninger og handle i klubbens og dens medlemmers bedste interesse.

Antidiskrimination: Vi vil tilbyde et inkluderende og imødekommende miljø, fri for diskrimination eller chikane baseret på race, hudfarve, religion, køn, seksuel orientering, alder, handicap eller enhver anden egenskab. Diskriminerende adfærd eller sprog vil ikke blive tolereret.

Overholdelse af love og regler: Vi forventer, at alle medlemmer, gæster og personale overholder alle gældende love og regler, samt klubspecifikke regler og politikker.

Rapportering og ansvarlighed: Vi opfordrer alle medlemmer, gæster og personale til at rapportere enhver formodet overtrædelse af denne integritetspolitik, klubregler eller politikker. Rapportering kan afgives til klubbens ledelse eller udpegede klubrepræsentanter. Alle rapporter vil blive behandlet fortroligt. Overtrædelser af denne integritetspolitik kan resultere i disciplinære handlinger, herunder opsigelse af medlemskab eller adgang til klubbens faciliteter og tjenester.

Ved at være medlem eller bruge de faciliteter og tjenester, der leveres af Rocket Padel, anerkender og accepterer du at overholde denne integritetspolitik. Vi sætter pris på din støtte til at opretholde de højeste standarder for integritet i vores klub.

© Copyright Rocket Padel 2023